Organismes

Portals

PFCB : NORMATIVA GENERAL (Centros Públicos y Entidades)

  • ORDE 73/2014, de 26 d'agost, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm 7349 de 29.08.2014)
  • Annex II:Models horaris per als programes formatius de qualificació bàsica
  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2016/2017: RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2016, de la Direcció General de Política Educativa, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2016- 2017. (DOCV núm 7827 de 13.07.2016)

 

  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2015/2016: RESOLUCIÓ de 26 de juny de 2015, de la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016. (DOCV núm 7566 de 08.07.2015)
  • ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT PROGRAMES QUALIFICACIÓ BÀSICA CURS 2014/2015: RESOLUCIÓ de 24 de juliol del 2014 e la Direcció General de Centres i Personal Docent i de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la que es dicten instruccions per a la Organització i funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. (DOCV núm 7327 de 29.07.2014)