Organismes

Portals

Oferta de Formación Profesional Básica en la Comunitat Valenciana, curso 2016-2017.

Oferta de Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana, curs 2016-2017.

FAMÍLIA PROFESSIONAL

TÍTOL PROFESSIONAL BÀSIC EN:

ADMINISTRACIÓ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
ACTIVITAT.S. AGRÀRIES AGRÀRIA
ARTS. GRÁFIQUES ARTS GRÀFIQUES
COMERÇ I MÀRQUETING COMERÇ I MÀRQUETING
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
FABRICACIÓ MECÀNICA FABRICACIÓ MECÀNICA
FUSTA I MOBLE FUSTA, MOBLE I SURO
HOTELERIA I TURISME HOTELERIA I TURISME
IMATGE PERSONAL IMATGE PERSONAL
Industrias Alimentarias INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
INFORMÀTICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
MARITIMOPESQUERA MARITIMOPESQUERA
SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
VIDRE I CERÀMICA VIDRE I CERÀMICA