Organismes

Portals

Premis Extraordinaris de Formació Professional

Els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior, són el reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat brillantment aquesta etapa educativa.

  • RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2016-2017. (DOGV núm. 8174 de 21.11.2017)

  • RESOLUCIÓ de 24 d'abril de 2018, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen els premis extraordinaris de Formació Professional, convocats per Resolució de 17 de novembre de 2017 corresponents al curs 2016-2017. (DOGV núm. 8283 de 27.04.2018)