Organismes

Portals

Premios Extraordinarios de Formación Profesional

Premis Extraordinaris de Formació Professional

Els Premis Extraordinaris de Formació Professional Específica de grau mitjà i superior, són el reconeixement oficial dels mèrits de l'alumnat que ha cursat brillantment esta etapa educativa.

 

 

  • RESOLUCIÓ de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016

 

  • Acta de qualificació final. Reunit el tribunal en dates 2 i 9 de maig de 2017 s'emet la següent acta de qualificació final d'acord amb la base sexta de l'annex I de la Resolució de 3 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a la Comunitat Valenciana, els premis extraordinaris de Formació Professional corresponents al curs 2015-2016 (DOGV núm. 7996, 09.03.2017)