Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITAS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

Curs 2017-2018:

ADJUDICACIÓ

Curs 2016-2017:

 

ADJUDICACIÓ

 

Curs 2015-2016:

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1

  • RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2015, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig. (DOCV núm 7582 de 30.07.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 2

  • RESOLUCIÓ de 14 de març de 2016, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la segona fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig.