Organismes

Portals

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

NORMATIVA ESPECÍFICA ENTITARS SUBVENCIONADES: PROCEDIMENTS CONCESSIÓ AJUDES

Convocatòria Curs 2015-2016:

 • ORDE 57/2015, de 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2015-2016 (DOCV núm 7534 de 27.05.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1

 • RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2015, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen ajudes econòmiques per al desenvolupament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Ordre 57/2015, de 21 de maig. (DOCV núm 7582 de 30.07.2015).

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 2

 

Convocatòria Curs 2014-2015:

NORMATIVA: 

 • RESOLUCIÓ de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre (DOCV núm 7398 de 07.11.2014) 
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 5 de novembre de 2014, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s'adjudiquen les ajudes econòmiques per al desenrotllament de la primera fase dels programes formatius de qualificació bàsica, convocades per l'Orde 79/2014, de 25 de setembre. (DOCV núm 7403 de 14.11.2014) 
 • ORDE 79/2014, de 25 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. (DOCV núm 7370 de 29.09.2014).
 • CORRECCIÓ d'errades de l'Orde 79/2014, de 25 de setembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de les ajudes per als programes formatius de qualificació bàsica de la Comunitat Valenciana per al curs 2014-2015. (DOCV núm 7405 de 18.11.2014).
   
 • Annex III
 • Annex IV
 • Annex V
 • Annex VI

 

DOCUMENTACIÓ D'INICI DE CURS (Annexos Resolució 5 novembre 2014)

 

JUSTIFICACIÓ DESPESES FASE 1 (Entidades de la Resolución 5 noviembre 2014)

 

JUSTIFICACIÓ DESPESESS FASE 2 (Entitats de la Resolució 9 juny 2015)