Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE VAIXELLS I EMBARCACIONS (LOE)

CICLE FORMATIU: ESTÈTICA I BELLESA (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge Personal RD 256/2011 de 28 de febrero (BOE 7/04/2011) ...

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Activitats Físiques i Esportives RD 2049/95 BOE 14-02-96 ...

CICLE FORMATIU: CONDUCCIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT PER CARRETERA (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehicles RD 555/2012 de 23 de marzo (BOE 18/04/2012) ...

CICLE FORMATIU: ELECTROMECÀNICA DE MAQUINÀRIA (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Transport i Manteniment de vehicles RD 255/2011 de 28 de febrero BOE 07-04-2011 ...

CICLE FORMATIU: VESTUARI A MIDA I D'ESPECTACLES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL RD 1679/2011 (BOE 16/12/2011) ...

CICLE FORMATIU: INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Servicis socioculturals i a la Comunitat RD 1074/2012 de 13 de julio (BOE 15/08/12) ...

CICLE FORMATIU: MEDIACIÓ COMUNICATIVA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT RD 831/2014 (BOE 25/10/2014) ...

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D'EDIFICIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT RD 774/2015 BOE 29/08/2015 ...

CICLE FORMATIU: DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 768/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014) ...

CICLE FORMATIU: IMATGE PER AL DIAGNÒSTIC I MEDICINA NUCLEAR

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 770/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014) ...

CICLE FORMATIU: HIGIENE BUCODENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 769/2014, de 12 de septiembre (BOE 04/10/2014) ...

CICLE FORMATIU: ORTOPRÒTESI I PRODUCTES DE SUPORT

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 905/2013 (BOE 17/12/2013) ...

CICLE FORMATIU: SALUT AMBIENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Sanitat RD 540/95 BOE 10-06-95 ...

CICLE FORMATIU: ORGANITZACIÓ DEL MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo Pesquera RD 1075/2012, de 13 de julio (BOE 15/08/2012) ...

CICLE FORMATIU: NAVEGACIÓ I PESCA LITORAL (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo Pesquera RD 1144/2012, de 27 de julio (BOE 30/08/2012) ...

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT I CONTROL DE LA MAQUINÀRIA DE BARCOS I EMBARCACIONS (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Maritimo Pesquera RD 1072/2012, de 13 de julio (BOE 15/08/2012) ...

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHÍCLES, MARÍTIMOPESQUERA RD 774/2015 BOE 29/08/2015 ...

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITAS MARITIMOPESQUERES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: MARITIMOPESQUERA RD 356/2014 BOE 29/05/2014 ...

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : MANTENIMENT DE VIVENDES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Instal·lació i Manteniment RD 774/2015 BOE 29/08/2015 ...

CICLE FORMATIU: VITIVINICULTURA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries Alimentàries RD 1688/07 BOE 16/01/2008 ...