Visualització de contingut web

Convocatòria 2015-2016

 

Terminis Accés

Sol·licitud d'inscripció
Del 2 al 19 d'octubre
 
  • Accés

Llistat provisional de sol·licituds admeses
A partir del 26 d'octubre
 
  • Accés

Llistat definitiu de sol·licituds admeses
A partir del 2 de novembre
 

Inscripció prova d'acreditació nivell B2
Des del 16 de juny fins al 7 de juliol
 

Llistats de participants
  • Alacant (IES María Blasco)
  • Castelló (EOI Castelló)
  • València (IES Font de San Lluis)

CONSULTA DE NOTES (Nou)

INFORMACIÓ PROVA D'ACREDITACIÓ

 

Característiques de la prova

La prova estarà conformada per dos parts diferenciades i independents: part escrita i part oral. Cadascuna de les parts s'ha de superar amb un 60% per tal d'obtindre la qualificació d'apte. Cas de no superar alguna de les parts la qualificació global serà no apte.

La durada de la prova serà de 2h 30'

Per a accedir a la prova cal identificar­se amb DNI o document identificatiu oficial.

Part escrita: Constarà de dos tasques, en cada tasca caldrà triar una de les dos opcions de redacció proposades. Les redaccions s'hauran d'ajustar al mínim de paraules. La falta o excés d'un 25% del nombre de paraules proposades, comportarà la no superació de la tasca corresponent.

Part oral: Constarà d'un monòleg (2/3 min) i un diàleg (5/6 min). Els examinadors facilitaran els models de monòleg i diàleg als participants que disposaran de 5 minuts per a la seua preparació. Tant el monòleg com el diàleg es prepararan individualment.

 

Criteris d'avaluació:

En cap cas la prova està relacionada amb la certificació del curs.