Resolución del Plan Anual de Formación del Profesorado 2015/2016

Compte Formació

Per tal que el professorat puga conèixer en tot moment el seu historial formatiu s'ha activat l'accés al compte-formació. Aquesta apliació informarà també de l'estat del sexeni actual, incloent tota la formació consignada en el Registre de Formació Permanent del Professorat amb les dates corresponents. Tenint en compte que la formació que es mostra actualment contempla el període comprés entre el curs 2003/2004 fins l'actual. Al llarg del pròxim curs s'incorporarà tota la formació anterior.

Tal com establix la Disposició Transitòria Quarta de l'ORDE 54/2014, durant els pròxims dos mesos es regularitzaran totes las situacions específiques de registre d'activitats i reconeixement de sexenis.

Accés

L'accés al compte-formació es troba disponible a la direcció: