Visualització de contingut web

Entitats col·laboradores 2017-2018

Legislació

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31/10/2012

Curs escolar 2017/18

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 21 d'abril de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2017-2018. (DOGV Núm. 8040, 16/05/2017)

 

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'1 de juny. Accés al formulari.

 

Llistat provisional

 

Proposta de la comissió de reconeixement de plans de formació (Data de publicació: 19 de juny 2017)

 

Annex I. Relació provisional d'activitats formatives reconegudes a les entitats col·laboradores.

 

Annex II. Relació provisional d'entitats no reconegudes i/o activitats formatives no autoritzades.

 

Termini de reclamacions: 10 dies

 

Llistat definitiu


RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació del plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del professorat, per al curs 2017-2018.