Visualització de contingut web

Entitats col·laboradores 2016-2017

Legislació

ORDE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives. [2012/10009] DOCV 6893 de 31/10/2012

Curs escolar 2016/17

Convocatòria

RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, de convocatòria per al reconeixement d'entitats col·laboradores en la formació del professorat i de les activitats de formació permanent que proposen per al curs escolar 2016-2017.

Termini de presentació de sol·licituds: fins l'1 de juny. Acces al formulari

Llistat provisional

Proposta de la comissió de reconeixement de plans de formació (Data de publicació: 15 de juny 2016)

Annex I. Relació provisional d'activitats formatives reconegudes a les entitats col·laboradores

Annex II. Relació provisional d'entitats no reconegudes i/o activitats formatives no autoritzades

 

Termini de reclamacions: 10 dies

 

Llista definitiva

RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es fa pública la relació dels plans d'activitats proposats per les entitats col·laboradores reconegudes en la formació del profesorat per al curs 2016-2017. (DOCV 25/07/2016).

 

Modificacions plans març 2017 (nou)

Les entitats reconegudes tenen l'opció d'accedir de nou a la seua sol·licitud i incloure noves activitats modificant els plans inicials, pujant dos arxius (un d'ells en format Excel i l'atre en pdf).

Termini de presentació de modificacions: del 1 fins el 31 de març.

Acces al formulari

Llistat provisional
 
*Termini de reclamacions: 10 dies