Estades a l'estranger

Estades formatives a Irlanda i Gran Bretanya

Estades a l'estranger

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017

RESOLUCIÓ de 23 de maig 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació al Regne Unit i a Irlanda per al professorat dependent de la Generalitat Valenciana, d'Infantil, Primària i Secundària de centres ubicats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

El termini d'inscripció va finalitzar el 7 de juny de 2017.

 

Procediment pel qual es realitzarà el sorteig per resoldre els possibles empats. 

 

La lletra triada aleatòriament al sorteig realitzat el dia 14 de juny de 2017 per resoldre els possibles empats que resulten de l'aplicació dels criteris de priorització establerts a la Resolució de 23 de maig ha estat la F.

 

RESOLUCIÓ de 27 de juny, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual, davant la suspensió cautelar del Decret 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s'estableix el model lingüístic educatiu valencià pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, se substitueix l'annex II de la Resolució de 23 de maig de 2017.


NOTA: aquesta resolució no afecta les sol·licituds que es presentaren durant el període d'inscripció en el procés d'adjudicacions de les estades a l'estranger, i per tant no implica cap gestió addicional per part dels sol·licitants. El dia 28 de juny es publicaran els llistats provisionals amb la relació de persones admeses i excloses en el procés d'adjudicació d'estades a l'estranger ordenades segons l'aplicació dels criteris de priorització.

 

Llistats provisionals d'admesos i exclosos

En els següents llistats provisionals pot consultar la relació de persones admeses i excloses en el procés d'adjudicació d'estades a l'estranger ordenades segons l'aplicació dels criteris de priorització establerts en la Resolució de 27 de juny.
 Al·legacions:

Les al·legacions a aquests llistats provisionals podran presentar-se des del dia 29 de juny fins al 3 de juliol (ambdós inclosos) mitjançant l'adreça de correu electrònic formacioestranger@gva.es.


Llistats definitius:

Els llistats definitius amb la selecció dels participants i amb la indicació de les dates i llocs de realització de les estades seran publicats en aquesta mateixa pàgina web una vegada les empreses licitadores faciliten els llocs i dates de realització de les estades.


Renúncies:

Durant el període d'al·legacions als llistats provisionals es pot realitzar la renúncia a la participació tot enviant el document de renúncia (enllaç a la sol·licitud de renúncia) a l'adreça de correu electrònic formacioestranger@gva.es.

Després de la publicació dels llistats definitius de participants amb el lloc i la data de realització, es tornarà a obrir un període de 3 dies naturals per a la presentació de renúncies. Les renúncies realitzades durant aquestos dos períodes no comportaran cap tipus de penalització per als participants.


LLISTATS D'ADMESOS, LISTATS D'ESPERA I D'ESCLOSOS

Per motius d'organització aliens tant a les empreses adjudicatàries com a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, les 600 estades es duran a terme en un únic període temporal que abraçarà les setmanes de juliol i d'agost.
 

BLOC GRUP LLOC DATA D'EIXIDA
Educació Infantil(*) G250-01 LIVERPOOL 18, 19 ó 20-juliol(**)
Educació Infantil(*) G250-02 BOURNEMOUTH 18, 19 ó 20-juliol(**)
Educació Primària (especialistes d'anglés) G050-03 MANCHESTER 18, 19 ó 20-juliol(**)
Educació Primària (d'àrees no lingüístiques) G150-04 BOURNEMOUTH 18, 19 ó 20-juliol(**)
Educació Primària (d'àrees no lingüístiques) G150-05 NEWCASTLE 24 ó 25-juliol
Educació Primària (d'àrees no lingüístiques) G150-06 LIVERPOOL 25-juliol
Educació Secundària i FP (d'àrees no lingüístiques) G120-07 DUBLIN 27, 28 ó 29-juliol
Educació Secundària i FP (especialistes d'anglés) G030-08 OXFORD 24 ó 25-juliol
       
(*) RENÚNCIES: Passen a cobrir places de la Llista d'espera d'Educació Primària (d'àrees no lingüístiques)
(**)Data d'eixida pendent de confirmació de vols (Probablement el dia 18)


Cal comunicar l'acceptació o la renúncia a aquestes estades al Servei de Formació del Professorat mitjançant l'emplenament de la fitxa que apareix en el següent (formulari de renúncia o d'acceptació) enviant un correu a formacioestranger@gva.es, des de les 17:00h. del dia 7 de juliol fins les 17:00h. de l'11 de juliol. La comunicació de l'aceptació o la renuncia per als grups publicats hui dia 10 de juliol serà des de les 17:00h. del dia 10 de juliol fins a les 17:00h. del dia 13 de juliol, al mateix correu electrònic.
A més, s'ha d'adjuntar una fotocòpia escanejada del DNI.
Així mateix, a la mateixa fitxa d'acceptació cal seleccionar el lloc d'eixida:

  • CEFIRE de València
  • CEFIRE de Castelló
  • CEFIRE d'Alacant

Llistats definitius (*)

 

(*)Modificació dels llistats publicats el divendres dia 7 de juliol

Les modificacions d'aquest llistat responen a un error informàtic pel qual els funcionaris en pràctiques amb destinació definitiva van ser ordenats com a funcionaris sense destinació definitiva. Als llistats modificats s'ha assignat la posició correcta a aquests funcionaris en pràctiques amb destinació definitiva per al curs 2017-2018.

 

Informació per al professorat seleccionat

Es convoca el professorat seleccionat per a participar a les estades a l'estranger que apareixen als llistats següents a ura reunió a l'IES Benlliure, a la ciutat de València, el proper dilluns 17 de juliol a les 11 del matí per tal de rebre informació sobre l'organització d'aquestes estades.

El professorat convocat a aquesta reunió pertany als grups següents:

 

Al llarg del dia d'avui, 14 de juliol de 2017, InterWay enviarà una comunicació a tots els participants seleccionats amb les claus per accedir a una àrea privada en el seu web on disposaran del bitllet, de la informació del centre d'estudis i de la residència.

L'empresa InterWay, gestora de les estades, comunicarà a cada participant el punt i l'hora d'eixida.

 

 

Es convoca el professorat seleccionat per a participar a les estades a l'estranger que apareixen als llistats següents a una reunió a l'IES Benlliure, a la ciutat de València el proper dijous 20 de juliol, per tal de rebre informació sobre l'organització d'aquestes estades.

 

A les 10 del matí, el professorat convocat a aquesta reunió pertany als grups següents:

 

A les 12 del matí, el professorat convocat a aquesta reunió pertany als grups següents:

 

Lliurament de la memòria de les estades a l'estranger


Tal i com estableix la Resolució de 23 de maig de 2017, heu d'enviar la memòria abans del 30 de setembre en format electrònic a ayudasformacion@gva.es. Podeu descarregar, omplir i enviar l'arxiu en pdf o en format OpenDocument des d'aquest enllaç.