Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol, durant l'any 2018.[2018/645] (Data de publicació en el DOGV 01.02.2018)

 

Les estades formatives podran realitzar-se durant els períodes següents:

  • Primer període, curs escolar 2017-2018: Entre el 3 d'abril i el 31 de juliol de 2017.  (Obert termini de presentació de sol·licituds)
  • Segon període, curs escolar 2018-2019: Entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre de 2018.  (S'obrirá un nou termini de presentació de sol·licituds durant el mes de setembre)

L'horari de realització de l'estada no podrà coincidir amb l'horari lectiu del professor i estarà condicionat a les circumstàncies productives de les empreses.

 

Obert el termini d'incripció per a les estades formatives corresponents al primer període:

Termini d'enviament telemàtic i presentació de la sol·licitud i documentació complementaria: Fins el 28 de febrer de 2018.

ENVIAMENT TELEMÀTIC DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA

 

Accedir al formulari

 

Recuperar la sol·licitud

 

(Data de publicació: 9 de març de 2018)

Reclamacions: Fins el 20 de març davant la comissió de selecció, al correu electrònic aracil_mje@gva.es

La resolució definitiva de la Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació es farà pública en aquesta pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servei de Formació del Professorat.