Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 23 de gener  2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en  Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2017 (Data de publicació en el  DOGV: 6 de febrer 2017)

Les estades formatives podran realitzar-se durant els períodes següents:

  • Primer període, curs escolar 2016-2017: Entre el 3 d'abril i el 31 de juliol de 2017.  (Obert termini de presentació de sol·licituds)
  • Segon període, curs escolar 2017-2018: Entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre de 2017.  (S'obrirá un nou termini de presentació de sol·licituds durant el mes de setembre)


L'horari de realització de l'estada no podrà coincidir amb l'horari lectiu del professor i estarà condicionat a les circumstàncies productives de les empreses.

 

Estades formatives en empreses 2017 - Primer Període -

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA D'ESTADES FORMATIVES SELECCIONADES

 

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA I CERTIFICAT EMPRESA

Una vegada finalitzada l'estada formativa, en el termini de 15 dies hàbils:

  • Presentació de la memòria final: Recupere la sol·licitud i emplene els camps corresponents a la memòria.
  • També cal adjuntar el certificat de l'empresa, escanejat on s'indica.


Recupere la sol·licitud

 

Estades formatives en empreses 2017 - Segon Període -

 

El termini d'inscripció per a les estades formatives corresponents al segon període serà de l'1 de setembre al 20 de setembre.

 

Accedir al formulari

 

(Data de publicació: 28 de setembre de 2017)

Annex I. Llistat provisional de propostes seleccionades.

Annex II. Llistat provisional de propostes excloses, pels motius que s'indiquen.

 

(Data de publicació: 11 d'octubre de 2017)

Proposta de la comissió de selecció:

Llistat definitiu d'estades formatives seleccionades.

 

Resolució d'11 d'octubre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es resol la  convocatòria per a la realització d'estades de formació en empreses corresponents al segon període de l'any 2017