Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 23 de gener  2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en  Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2017 (Data de publicació en el  DOGV: 6 de febrer 2017)

Les estades formatives podran realitzar-se durant els períodes següents:

  • Primer període, curs escolar 2016-2017: Entre el 3 d'abril i el 31 de juliol de 2017.  (Obert termini de presentació de sol·licituds)
  • Segon període, curs escolar 2017-2018: Entre el 16 d'octubre i el 31 de desembre de 2017.  (S'obrirá un nou termini de presentació de sol·licituds durant el mes de setembre)


L'horari de realització de l'estada no podrà coincidir amb l'horari lectiu del professor i estarà condicionat a les circumstàncies productives de les empreses.


Obert el termini d'incripció per a les estades formatives corresponents al primer període:

Termini d'enviament telemàtic i presentació de la sol·licitud i documentació complementaria (20 dies des de l'endemà a la seua publicació en el DOGV): Fins el 6  de  març de 2017.

ENVIAMENT TELEMÀTIC DE LA SOL·LICITUD  I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA

 

(Data de publicació: 14  de març de 2017)

Reclamacions: Fins el 24 de març davant la comissió al correu electrònic aracil_mje@gva.es

La resolució definitiva de la Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació es farà pública en aquesta pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Servei de Formació del Professorat.