Visualització de contingut web

Informació General

 

 

NORMATIVA QUE REGULA L'ENSENYAMENT D'DIOMES

Les ensenyances d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Estes ensenyances s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.