Visualització de contingut web

CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA

CONVOCATÒRIES D'INNOVACIÓ EDUCATIVA (ACCESSOS DIRECTES)

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2018-2019

RESOLUCIÓ d'11 de maig de 2018. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

RESOLUCIÓN d'11 de maig de 2018

Manual tramitació sol·licituds projectes d'investigació i innovació 2018-2019

CONVOCATORIA D'ACCIONS, PROGRAMES I MATERIALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL I EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018. Subvencions a accions, programaes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2018

Presentació de sol·licituds (Termini: del 30 de maig al 12 de juny de 2018, ambdós inclosos)

CONVOCATÒRIES ANTERIORS

Convocatòries curs 2017-18

CONVOCATÒRIA PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017. Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2017

Manual per a la presentació telemàtica de sol·licituds

Síntesi dels criteris per a la inversió de l'assignació econòmica

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 7 de desembre de 2017

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

(Publicada en web el 18/12/2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ de 15 de dsembre de 2017

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 15 de desembre de 2017

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI PER A LA JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI: FINS AL 27 DE SEPTEMBRE DE 2018)

RESOLUCIÓ DE 13 DE JUNY DE 2018   (TERMINI: Fins al 27 de setembre de 2018)

 

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a accions i programes transversas que promoguen l'educació en valors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ PROVISIONALCONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

((Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu valors

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017. Subvencions a materials educatius innovadors desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 16 al 29 de juny de 2017, ambdós inclosos)

Presentació de sol·licituds

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 23/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu materials

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

COMUNICACIÓ DE LA D.G DE POLÍTICA EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2017

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini ampliat: Del 4 al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos)

Manual per a la presentació de sol·licituds

 • Manual per a la presentació de sol·licituds (Termini ampliat: Del 4 al 10 de juliol de 2017, ambdós inclosos)
 • Els enllaços per a presentar la sol·licitud i documentació complementària, així com per a enviar els vídeos corresponents, els trobaran en el manual.

NOTIFICACIÓ DE REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

NOTIFICACIÓ DE REQUERIMENT D'ESMENA PIIE 2017-2018

LLISTAT DE CENTRES QUE REQUEREIXEN ESMENAR DOCUMENTACIÓ PIIE 2017-2018

 

MANUAL PER A ESMENAR DOCUMENTACIÓ PIIE 2017-2018

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 9 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL DE PROJECTES SELECCIONATS I NO SELECCIONATS

MANUAL PER A AL·LEGACIONS I/O DESISTIMENT PIIE 2017-2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

(Publicada en web el 15/12/2017)

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

RELACIÓ DEFINITIVA PROJECTES: SELECCIONATS / NO SELECCIONATS / NO COMPLEIXEN REQUISITS

MANUAL PER A PRESENTACIÓ COMPTE JUSTIFICATIU SIMPLIFICAT PIIE 2017-2018 (CENTRES CONCERTATS)

RESOLUCIÓ MODIFICACIÓ TERMINI PRESENTACIÓ JUSTIFICACIÓ PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

RESOLUCIÓ de 21 de març de 2018

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA 2017-2018

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2017

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ de 23 de maig de 2017

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS

REQUERIMENT D'ESMENA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

REQUERIMENT D'ESMENA

RELACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A ESMENAR

RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS  DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 2 D'OCTUBRE DE 2017

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

RESOLUCIÓ DEFINITIVA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

(Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ DEFINITIVA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2017

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI DE JUSTIFICACIÓ CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

((Publicada en web el 22/11/2017)

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI JUSTIFICACIÓ DE 20 DE NOVEMBRE DE 2017

COMPTE JUSTIFICATIU

 • Model compte justificatiu intercultural

 • Les entitats beneficiàries percebran la subvenció atorgada després de la rendició del compte justificatiu simplificat.

  A aquest efecte, enviaran al Servei d'Innovació i Qualitat, de la Direcció general de Política Educativa, de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, el compte justificatiu simplificat, segons el model publicat en la web i d'acord amb el que es disposa en el resolc onze de la convocatòria.


  Les factures i justificants de pagament de les despeses declarades, originals o còpies autèntiques, hauran d'haver sigut emeses i pagades amb anterioritat al 30 de novembre de 2017.


  Els documents justificatius podran presentar-se segons el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques fins al 5 de desembre de 2017 i preferentment en:


  Alacant:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Alacant situat en C/ Carratalà , 47. 03007 Alacant/Alacant.


  Castelló:
  Oficina PROP o registre de la direcció territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - Castelló situat en Av. Del Mar, 23. 12003 Castelló de la Plana/Castelló de la Plana.


  València:
  Registre general de la conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport - València, situat en Av. Campanar, 32. 46015 València/València

Convocatòries curs 2016-17

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES TRANSVERSALS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ EN VALORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓN PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 31 d'octubre al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 26 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes transversals)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat d'accions i programes transversals)

 • Annex III (Model de domiciliació bancària)

CONVOCATÒRIA D'ACCIONS I PROGRAMES EDUCATIUS INNOVADORS QUE PROMOGUEN L'EDUCACIÓ INTERCULTURAL DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 9 al 22 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 26 d'octubre al 9 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a accions i programes educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplificat d'accions i programes  educatius innovadors)

 • Anenx III (Model de domiciliació bancària)

CONVOCATÒRIA DE MATERIALS EDUCATIUS INNOVADORS DESENVOLUPATS PER ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2016

RELACIÓ DEFINITIVA D'ENTITATS

 

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA DE DOCUMENTACIÓ (Termini: Del 5 al 20 de desembre de 2016, ambdós inclosos)

RELACIÓ PROVISIONAL

RELACIÓ PROVISIONAL D'ENTITATS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016

Annexos

 • Annex I (Sol·licitud de subvenció per a materials educatius innovadors)

 • Annex II (Compte justificatiu simplifcat del material educatiu innovador)

 • Annex III (Model de domiciliació bancaria)


PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

 

JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI AMPLIAT: FINS AS 29 DE SETEMBRE DE 2017)

Manual per a la justificació del programa

 

RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ TERMINI PER A JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA (TERMINI: FINS AL 29 DE SETEMBRE DE 2017)

RESOLUCIÓ DE 12 DE JULIOL DE 2017

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA  DEL PROGRAMA PER A LA DINAMITZACIÓ DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS I EL FOMENT DE LA LECTURA

RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2016

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

 

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS  (Termini: Del 15 al 21 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS (Termini: Del 15 al 21 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

 • D'acord amb el resolc 10.3 de la Resolució de 7 d'octubre de 2016, el centre que haja presentat la sol·licitud d'acord amb el procediment establit en aquesta resolució, però no aparega en la llista, podrà presentar al·legació en el termini de 5 dies hàbils comptats des de l'endemà d'aquesta publicació.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 14 de novembre de 2016

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

 

AVÍS IMPORTANT: DETECTADES ERRADES EN ALGUNES SOL·LICITUDS

AVÍS IMPORTANT: DETECTADES ERRADES EN ALGUNES SOL·LICITUDS

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 15 al 29 d'octubre de 2016, ambdós inclosos)

RESOLUCIÓ de 7 d'octubre de 2016

Manual de procediment tramitació sol·licituds

Oficina Virtual

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016. Subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d'investigació i innovació educativa

 

RESOLUCIÓ de 22 de juliol de 2016

JUSTIFICACIÓ DELS PROJECTES (Termini ampliat: Fins al 10 de juliol de 2017, inclòs)

Manual per a la justificació dels projectes

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA I CONFIRMACIÓ DELS PIIE: PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL QUE EXIGEIX LA CONVOCATÒRIA 

AVÍS

 • Una vegada realitzat el tràmit de confirmació, el/els documents originals firmats de cessió de drets s'hauran de remetre, per registre d'entrada per qualsevol de les formes previstes en el procediment administratiu comú, al Servei d'Innovació i Qualitat, Direcció general de Política Educativa de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport situada en l'Av. Campanar Núm. 32, 46015, València.

TERMINIS

 • Formulari telemàtic de confirmació a l'OT que han d'emplenar tots els centres amb projectes seleccionats: del 2 al 19 de desembre
 • Presentació del compte justificatiu junt amb factures originals que han de presentar els centres concertats en la CEICE: fins al 9 de desembre

RESOLUCIÓ D'1 DE DESEMBRE DE 2016

RELACIÓ DEFINITIVA DE CENTRES

Manual de tramitació

Oficina Tàctica

MOLT IMPORTANT!

 • El termini màxim per a la justificació econòmica dels centres concertats és el dia 9 de desembre. El model de compte justificatiu es pot descarregar de la Oficina Tàctica, de la pestanya corresponent del formulari telemàtic de confirmació. El compte justificatiu, juntament amb les factures originals, s'haurà de presentar al Servei d'Innovació i Qualitat de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Av. Campanar, 32, 46015, València (fins al 9 de desembre). Una vegada presentats compte justificatiu i factures, s'haurà de carregar còpia d'aquests a l'espai corresponent del formulari telemàtic de confirmació de l'OT (fins al 19 de desembre), junt amb la resta de documentació requerida pel formulari

 


PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS I/O RENÚNCIES (Termini: Del 3 al 14 de novembre de 2016, ambdós inclosos)

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL de 31 d'octubre de 2016

RELACIÓ PROVISIONAL DE CENTRES

Manual tramitació al·legacions i/o renúncies

Oficina Tàctica


PRESENTACIÓ D'ESMENA DE SOL·LICITUDS (Termini: Del 6 al 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos)

Notificació requeriment esmena documentació

Llistat de centres

 

NORMATIVA EN TRAMITACIÓ

RESOLUCIÓ de 5 de maig de 2016. Tràmit d'informació pública. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius

PROJECTE D'ORDRE. Bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materiales educatius

 

Convocatòries 2015-16

PROJECTES D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCUM

RESOLUCIÓ d'11 de juliol de 2016

SUPERVISIÓ DELS PROJECTES PER PART DELS CEFIRE I CERTIFICACIÓ DELS PARTICIPANTS 

ORDRE 11/2015, de 28 de septembre

RELACIÓ PROVISIONAL I FASE D'ESMENA

​RESOLUCIÓ DEFINITIVA

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2015

 

PROJECTES D'INNOVACIÓ CONTRA FRACÀS ESCOLAR A TRAVÉS D'ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA MÚSICA

RESOLUCIÓ de 3 de juliol

FASE D'ESMENA I MILLORA DE LA SO·LICITUD

RELACIÓ PROVISIONAL

RESOLUCIÓ DEFINITIVA

 

Convocatorias 2014-15

ORDRE 81/2014, de 2 de octubre. AJUDES económiques projectes d'investigación i innovació educativa en escoles de música

RESOLUCIÓ de 18 de novembre. AJUDES económiques projectes d'investigación i innovació educativa en escoles de música

ORDRE 56/2014, d'1 de juliol. Projectes d'Investigació i Innovació Educativa sobre el desenrotllament del currículum.

​RESOLUCIÓ de 7 de novembre de 2014. Projectes d'Investigació i Innovació Educativa sobre el desenrotllament del currículum.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol. Projectes d'Innovació contra fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música.

RESOLUCIÓ d'11 de novembre. Projectes d'Innovación contra fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música.


Convocatòries 2013-14

ORDRE 68/2013, de 25 de juny. Projectes d'Investigació i Innovació Educativa sobre el desenrotllament del currículum.

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2013

RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2013. Projectes d'Innovació contra fracàs escolar a través d'activitats de promoció de la música.

RESOLUCIÓ de 4 de desembre de 2013

 

Convocatòria 2011-12

ORDRE 4/2011, de 23 de juny

RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2011

 

Convocatòria 2009-10

ORDRE de 22 d'abril de 2009

RESOLUCIÓ de 2 d'octubre de 2009