Visualització de contingut web

PRESENTACIÓ

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià és l'organisme de la Generalitat que té la funció d'establir i efectuar les proves per a l'acreditació de coneixements de valencià. La Junta Qualificadora ha fet possible que el valencià s'estenga als àmbits d'ús on havia estat marginat: els mitjans de comunicació, l'administració i, també, l'àmbit laboral i comercial, seguint les directrius de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.

És significatiu, en l'aspecte de dinamització, el fet que la majoria dels municipis valencians, des de les grans ciutats a les localitats més menudes, tant de les comarques de predomini lingüístic valencià com de les comarques de predomini lingüístic castellà, tenen veïns matriculats en les proves.

L'objectiu de la JQCV és aproximar-se encara més als usuaris. Per això, la informació i els materials s'envien a més de 2.700 punts de difusió: administracions públiques, centres d'informació públics i privats, biblioteques, centres d'informació juvenil, etc.

Visualització de contingut web

Visualització de contingut web