IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE CERTIFICAT PROVISIONAL

A partir de la publicació dels resultats de les proves, les persones que han obtingut la qualificació d'APTE i necessiten un certificat que ho acredite, poden sol·licitar-ne un de provisional.

El model de sol·licitud és interactiu i es pot omplir directament a la pantalla del lector ADOBE READER. Una vegada que s'haja omplit, s'ha d'imprimir, firmar i enviar per fax, per registre d'entrada o per correu postal a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o a les direccions territorials de València, Alacant o Castelló:

 Imprés de sol·licitud

IMPORTANT

* El certificat provisional no s'envia a domicili. S'ha d'arreplegar personalment o autoritzar una altra persona.

* Es poden demanar també en les direccions territorials d'Educació d'Alacant, Castelló o València.