Visualització de contingut web

Nivells

Nivells

La JQCV expedix dos tipus de certificats:

Certificats de coneixements generals


Certificats de capacitació tècnica