Visualització de contingut web

Preparació de proves

En esta pàgina trobarà material utilitzable per a preparar-se qualsevol de les proves de nivell de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Dels enllaços que té als diferents apartats pot descarregar-se material que inclou tota la documentació necessària i actualitzada per a la preparació de la prova a la qual es vullga presentar.