Visualització de contingut web

Resolucions

 

  • RESOLUCIÓ  de 27 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es concedeixen els Premis 2017 als llibres millor editats i a la tasca dels llibrers i llibreres a la Comunitat Valenciana en l'any 2016. 


DOGV n. 8163 de 6 de novembre de 2017

 

  • RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les subvencions a l'edició electrònica de llibres. 


DOGV n. 8155 de 24 d'octubre de 2017

 

> CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les subvencions a l'edició electrònica de llibres

DOGV n. 8171 de 16 de novembre de 2017

 

  • RESOLUCIÓ de 13 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les subvencions a la producció editorial. 


DOGV n. 8086 de 18 de juliol de 2017

 

  • RESOLUCIÓ de 4 de juliol de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'adjudiquen les subvencions a la difusió del llibre i la lectura.


DOCV n. 8078 de 06 de juliol de 2017