Visualització de contingut web

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat

La prova disposarà d'una convocatòria per curs acadèmic. El termini d'inscripció en la prova i de realització de la mateixa serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Així mateix, esta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en quants altres mitjans permeten la difusió de la convocatòria.

La realització dels tres exercicis de la prova, amb les seues corresponents parts, s'efectuarà en un únic dia i de forma simultània en diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

Normativa relativa a les proves:

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat (majors de 20 anys) - Curs 2015/2016

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat (majors de 20 anys) - Curs 2015/2016