Visualització de contingut web

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat

La prova preveu una convocatòria per curs acadèmic. El termini d'inscripció en la prova i de la seua realització serà determinat mitjançant una resolució de la direcció general competent en matèria d'ordenació acadèmica, que publicarà la convocatòria corresponent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, aquesta direcció general publicarà la convocatòria en la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'educació i en tots aquells mitjans que en permeten la difusió.

La realització dels tres exercicis de la prova, amb les seues parts corresponents, s'efectuarà en un únic dia i de forma simultània en diferents localitats de la Comunitat Valenciana.

Normativa relativa a les proves:

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat (majors de 20 anys) - Curs 2015/2016

Proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxillerat (majors de 20 anys) - Curs 2015/2016