Normativa - Formació de Persones Adultes

Visualització de contingut web

Oferta formativa

Els centres de formació de persones adultes oferixen una sèrie de possibilitats educatives per a persones majors de 18 anys. La duració de cada curs depén de la preparació prèvia de cada persona i del temps disponible, i pot durar un o més anys acadèmics:

 • Programes d'alfabetització i d'iniciació a la formació bàsica.
 • Programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Cursos per a immigrants orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Cursos de preparació per a l'obtenció de certificats oficials de coneixement de valencià.
 • Cursos de preparació per a la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional Específica.
 • Cursos de preparació per a la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària.
 • Cursos de preparació de l'ingrés de les persones adultes a la Universitat per mitjà de la superació d'una prova específica.
 • Cursos per a promoure el coneixement de la realitat valenciana en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot el que es relaciona amb la llengua i la cultura.
 • Cursos que promoguen el desenrotllament de la igualtat d'oportunitats, la superació de qualsevol classe de discriminacions, la participació sociocultural i laboral.
 • Cursos que promouen la formació mediambiental.
 • Cursos que orienten i preparen per a viure el temps d'oci d'una forma creativa.