Visualització de contingut web

Orientació i tutoria

L'orientació es referix a un conjunt d'activitats que permeten als ciutadans de qualsevol Edat identificar en qualsevol moment de la seua vida les seues aptituds, capacitats i interessos, adoptar decisions importants En matèria d'educació, formació i ocupació i gestionar la seua trajectòria vital individual en l'aprenentatge, El treball i altres entorns en què s'adquirixen o utilitzen les dites capacitats o aptituds (al llarg de tota la vida). L'orientació es facilita en una varietat d'entorns: educació, formació, ocupació, a escala local i a nivell privat.

L'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional i l'Atenció a la Diversitat comprén un conjunt d'estructures i mesures per a adequar l'ensenyança a les característiques i necessitats personals de l'alumnat.

L'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional i l'Atenció a la Diversitat, són principis bàsics de l'educació i Formen part dels objectius de tots els centres d'ensenyança i de les funcions que tot el professorat en el seu conjunt ha d'exercir.

En les escoles d'Educació Infantil, els col·legis d'Educació Primària i els instituts d'Educació Secundària dels centres públics Intervenen els orientadors amb funcions relatives a l'elaboració i desenrotllament dels plans d'orientació i acció tutorial, l'avaluació psicopedagògica i el disseny i aplicació de mesures d'atenció a la diversitat.