Visualització de contingut web

Orientació psicopedagògica

L'orientació psicopedagògica, fa referència a aquella orientació especialitzada, complementària a la tutoria, que és realitzada Per l'orientador o l'orientadora del Departament d'Orientació, Servici Psicopedagògic Escolar o Gabinet Psicopedagògic.

Servicis especialitzats d'Orientació Educativa, Psicopedagògica i Professional