Visualització de contingut web

Convalidaciones y exenciones

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint allò que s'ha indicat en les ordes de més avall.