Visualització de contingut web

Admesos i Exclosos

 

Reclamació i correcció d'errors

El termini de presentació de reclamacions i correccions d'errors serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 14 de desembre al 28 de desembre de 2018, tots dos inclosos).

Les persones aspirants excloses que apareguen en els llistats i desitgen sol·licitar l'esmena del defecte que ha motivat la seua exclusió i les persones aspirants admeses que hagen detectat errors en la consignació de les seues dades personals i desitgen manifestar-lo hauran de realitzar el tràmit per via telemàtica.

Aquells persones aspirants que no figuren en els llistats hauran d'emplenar una instància exposant les circumstàncies que han donat lloc a aquesta situació i dirigir-la a la Direcció General de Personal i Centres Docents. Per a agilitar el tractament de la reclamació o correció d'errors, es recomana s'envie còpia de la instància al compte de correu electrònic seleccion_edu@gva.es.

Tràmit telemàtic

Instància

 

Suport tècnic

Suport tècnic per a la resolució d'incidències durant l'emplenament del tràmit telemàtic: