Visualització de contingut web

Cos d'Inspectors d'Educació 2016 - Inscripció

Inscripció: del 7 al 26 de maig, ambdós inclosos.

Es recomana la consulta de la "Guia de l'Usuari" abans de començar el procediment d'inscripció. 

Sense certificat digital

 • Ompliment del model 046 - Termini finalitzat

Requisits tècnics:

 • Sistema Operatiu: Microsoft Windows 98 o superior, Linux
 • Adobe Reader 10 o superior
 • Navegador: Internet Explorer 8 (o superiores), Mozilla Firefox 2, Google Chrome
 • Resolució de pantalla 800x600 o superior
 • Connexió a internet
Nota: Si quan genereu el pdf amb Mozilla Firefox o Google Chrome es queden alguns camps del model 046 en blanc, incomplets o no apareix el número de liquidació, vos recomanem que genereu el model 046 amb Internet Explorer i Adobe Reader com a visor de pdf.    

Amb certificat digital   

A l'hora d'inscriure's, els aspirants han d'indicar l'opció "Ingrés Lliure".

 • Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica - Termini finalitzat

Requisits tècnics:

 • Sistema Operatiu: Microsoft Windows, Linux (Ubuntu) o Mac OS
 • Navegador: Google Chrome (Chrome 9.0+), Firefox 5+, IE 8+ o Safari 5+
 • Màquina virtual Java 1.6.0_10 o superior
 • Connexió a internet                              
Nota: Si durant el pagament o registre del tràmit l'aplicació es quedara bloquejada, cal recuperar la sol·licitud des de "La meua Àrea Personal" (veure Guia de l'Usuari), per a evitar duplicitats en el pagament i/o registre.                         
Suport tècnic i incidències:
- Ompliment del model 046: CAU Administració electrònica 961 209 300
- Inscripció i abonament de taxes per via telemàtica: generalitat_en_red@gva.es