Visualització de contingut web

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Queda desconvocada l'adjudicació presencial de llocs per al dia 8 de novembre de 2016 als integrants de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'Inspectors d'Educació.

Participants

Es convoca els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i als inspectors i inspectores que ocupen actualment llocs qualificats com afectats.

Atés que totes les vacants oferides corresponen a la Inspecció Territorial d'Alacant, únicament hauran d'acudir a l'acte d'adjudicació aquelles persones seleccionades en el concurs de mèrits que van optar en la seua sol·licitud per la Inspecció Territorial d'Alacant.

Acte d'adjudicació

L'acte serà presencial i se celebrarà en la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant en C/ Carratalá, 47, el dia 24 de novembre, divendres, de 2017 a les 13 hores.