Visualització de contingut web

Inspectors Accidentals - Convocatòria

Convocatòria

Queda desconvocada l'adjudicació presencial de llocs per al dia 8 de novembre de 2016 als integrants de la borsa per a l'exercici temporal de llocs de treball del cos d'Inspectors d'Educació.

Participants

Es convoca els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i als inspectors i inspectores que ocupen actualment llocs qualificats com afectats.

Acte d'adjudicació

L'acte serà presencial i se celebrarà en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura y Esport de València en Av/ Campanar, 32, el dia 17 d'abril, dimarts, de 2018.

Els aspirants relacionats en l'annex d'aquesta resolució queden convocats a les 11:15 hores.

Els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits i que s'inclouen en l'annex de la Resolució de 16 de novembre de 2017 queden convocats a les 11:30 hores.