Visualització de contingut web

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC

Amb la finalitat d'assessorar els usuaris del valencià, en este apartat s'oferixen alguns recursos que poden ser útils. Des d'ací es poden consultar els diccionaris generals i vocabularis específics per a comprovar l'ortografia o el significat d'algunes paraules; es pot accedir a l'Ajuda lingüística del SALT, amb la qual es poden resoldre dubtes sobre qüestions gramaticals, tipogràfiques i d'estil, criteris de traducció, etc., i també es pot obtindre informació interessant en l'àmbit de la toponímia, com ara el nom dels municipis i ciutats de la Comunitat Valenciana i d'altres parts del món.