Visualització de contingut web

Ajuda lingüística SALT

L'Ajuda lingüística consistix en un conjunt de fitxes lingüístiques on es pot consultar tota la informació necessària per a resoldre els dubtes que poden sorgir a l'hora d'usar el valencià.

Conté informació sobre els aspectes lexicogramaticals més importants del valencià, que s'inclouen en els apartats Gramàtica i Doblets lingüístics, i sobre els aspectes ortotipogràfics, de traducció i d'estil, inclosos en els apartats Majúscules i minúscules, Criteris de traducció, Normes de citacions bibliogràfiques, Tipus de lletra, Signes de puntuació, Abreviacions, Tractaments i Toponímia.