Visualització de contingut web

SALT

Al Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció correspon assessorar en qüestions lingüístiques la Generalitat, tenint en compte la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua; fomentar i realitzar estudis lingüístics que contribuïsquen al coneixement de les llengües de la Comunitat Valenciana; preparar i divulgar materials que faciliten el coneixement i l'ús del valencià, especialment aquells que utilitzen les tecnologies actuals i els mètodes d'autoaprenentatge, així com realitzar la traducció i correcció dels textos que se li encomanen.