Visualització de contingut web

TRADUCCIÓN

Criteris de traducció

Polsa l'enllaç a l'ajuda del SALT

Traducció de certificats i títols oficials

Una de les funcions del Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció és certificar la validesa de les traduccions al castellà de documents oficials (títols, certificats...) expedits en valencià.
Així, si algú té un títol oficial expedit en valencià i necessita disposar de la versió en castellà per a presentar-lo, per exemple, en administracions d'una altra comunitat autònoma, pot acudir a l'organisme que el va expedir i sol·licitar una versió en castellà o presentar-se a les oficines del Servici d'Assessorament Lingüístic i Traducció, amb l'original i una traducció, de manera que un tècnic lingüístic comprove que la traducció es correspon amb l'original i hi pose el segell corresponent.
La traducció segellada tindrà validesa oficial en qualsevol administració.