Visualització de contingut web

Ajudes a l'excel·lència acadèmica

BASES REGULADORAS: Període d'informació pública fins a 28-04-17

-----------------------------------------------------------------------------------------

Curs 2014/2015

CONVOCATÒRIA: Publicació en esta web el 29-06-2016

 

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ: Publicació en el DOGV el 29-12-2016