Visualització de contingut web

NORMATIVA REGULADORA PAU

  • Ordre ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/2018.

Visualització de contingut web

NORMATIVA REGULADORA MAJORS 25, 40 i 45 ANYS