Model 046

Impresos de taxes

  • Vosté imprimeix des de casa el model 046.
  • Amb aquest imprés vosté pot anar a pagar a l'entitat bancària directament, sense haver de passar prèviament per l'escola.
  • No obstant això, després d'efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia de l'imprés pagat.

Seleccioneu la taxa segons l'imprés a obtindre i polseu Continuar.

Òrgan gestor
Tasa
  TÍTOL DE BATXILLERAT
  TÍTOL DE TÈCNIC
  TÍTOL DE TÈCNIC SUPERIOR
  TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU
  TÍTOL DE TÈCNIC ESPORTIU SUPERIOR
  TÍTOL TÈCNIC EN DANSA
  TÍTOL TÈCNIC EN MÚSICA
  DUPLICAT TÍTOL GRADUAT ESO (LOGSE I LOE)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA