Anteproyectos de ley o proyectos de decreto legislativo

Name Publish Date
Anteproyecto de Ley de la Generalitat reguladora del Institut Valencià Art Modern
01_Proposta + Avantprojecte Llei IVAM.pdf 2017-05-11 09:26:49.957
02_informe-art-69-sotssecretari-2.pdf_red_1.pdf 2017-05-11 09:26:50.682
03_Informe necessitat i oportunitat.pdf 2017-05-11 09:26:50.83
04_resolucio-inici-i-tramitacio.pdf_red_1.pdf 2017-05-11 09:26:50.986
05_Informe Advocacia General.pdf 2017-05-11 09:26:51.118
06_Informe sobre cometitivitat.pdf 2017-05-11 09:26:51.592
07_Informe no afectació a interessos legítims ciutadans.pdf 2017-05-11 09:26:51.701
08_Informe coordinació informàtica.pdf 2017-05-11 09:26:51.81
09_Memoria economica.pdf 2017-05-11 09:26:51.914
10_Informe DG Funció Pública.pdf 2017-05-11 09:26:52.058
11_Informe de la DG Tecnologies de la informació.pdf 2017-05-11 09:26:52.367
12_Informe infancia familia.pdf 2017-05-11 09:26:52.473
13_Informe impacte de gènere.pdf 2017-05-11 09:26:52.58
14_Informe sector públic.pdf 2017-05-11 09:26:52.673
15_Informe sotssecretaria.pdf 2017-05-11 09:26:52.826
16_Al·legacions conselleries.pdf 2017-05-11 09:26:53.09
17_Informe DG Pressupostos.pdf 2017-05-11 09:26:53.199
18_Informe complementari DG Funció Pública.pdf 2017-05-11 09:26:53.288
19_Certificació acord del consell.pdf 2017-05-11 09:26:53.452
20_Dictamen CES reguladora del IVAM.pdf 2017-05-11 09:26:53.652
21_Informe del CVC sobre l'avantprojecte Llei IVAM-2.pdf 2017-05-11 09:26:53.883
22_Informe no afectació a drets socials.pdf 2017-05-11 09:26:54.111