Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Proyecto de decreto sobre la jornada lectiva del personal docente y el número máximo de alumnado por unidad

Proyecto de decreto del Consejo por el cual se fija la jornada lectiva del personal docente en los niveles no universitarios regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los...

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Segell de Qualitat Lingüística i es regulen directrius per a aplicar-lo

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, prèviament a...

Projecte de Decret pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Showing 1 - 5 of 7 results
Items per Page 5
of 2