Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado.

Proyecto de Orden XX de XX de XXXX, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por el cual se regula la organización de la...

Organización de los servicios especializados de orientación educativa y determinación de las funciones y los procedimientos de actuación.

Proyecto de Orden de XX de XX de XXXX, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por el cual se organizan los servicios...

Projecte de decret del Consell pel qual es crea el Segell de Qualitat Lingüística i es regulen directrius per a aplicar-lo

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, prèviament a...

Projecte de Decret pel qual es regula l’ordenació acadèmica de les escoles oficials d’idiomes

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter previ a...

Showing 1 - 5 of 7 results
Items per Page 5
of 2