Consulta Pública Prèvia

Processos Tancats

Projecte d'Ordre de bases reguladores de subvencions per al foment del valencià per a mitjans de comunicació social

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Projecte d’ordre que regula l’avaluació i les proves de certificació dels nivells del MECR per a les Llengües a la Comunitat Valenciana

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Proyecto de decreto sobre la jornada lectiva del personal docente y el número máximo de alumnado por unidad

Proyecto de decreto del Consejo por el cual se fija la jornada lectiva del personal docente en los niveles no universitarios regulados por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los...

Ordre que regula la competència lingüística per a l’accés als llocs de treball docents

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que, amb caràcter...

Showing 1 - 5 of 10 results
Items per Page 5
of 2