¿QUÉ ENCONTRARÁS?

Una escola plurilingüe

Una escola plurilingüe

Tots els centres educatius de la Comunitat Valenciana aplicaran el proper curs el Programa d'Educació Plurilingüe Dinàmic (PEPD). Aquest programa consta de sis nivells, i cada centre sostingut amb fons públics té definit un nivell que aplicarà per a tot el seu alumnat.

Amb el Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic es proporciona a tot l'alumnat la igualtat d'oportunitats a l'hora de dominar per igual les dues llengües oficials, un domini més efectiu de l'anglés i el contacte enriquidor amb altres llengües i cultures presents a l'aula.

L'escola promou relacions interculturals que posen en valor la igualtat en la diversitat, l'enriquiment mutu i l'aprenentatge cooperatiu.

Una escola inclusiva

Una escola inclusiva

La inclusió i l'equitat estan relacionades amb una educació transformadora que fa front a totes les desigualtats en l'accés, la participació i les possibilitats d'aprenentatge. Reconeix especialment la importància de la igualtat de gènere, perquè el dret a l'educació siga una realitat per a totes i tots.

Una escola que educa per la salut

Una escola que educa per la salut

L'escola pública ofereix programes i entorns saludables que doten l'alumnat dels coneixements, actituds i hàbits bàsics per a viure de forma saludable.

Fomenta la cura personal (activitat física, salut sexual, alimentació, higiene, prevenció del consum de tabac, alcohol i altres drogues), el benestar psíquic i emocional, i ofereix estratègies per a enfrontar-se als reptes de l'entorn (ús responsable de dispositius electrònics, seguretat i prevenció d'accidents, entorns saludables, globalització i salut).

Una escola per al desenvolupament sostenible

Una escola per al desenvolupament sostenible

L'escola pública està compromesa amb el desenvolupament sostenible, amb la qualitat de vida de les persones i de les generacions del futur, i en el respecte pel medi ambient.

Una escola creativa

Una escola creativa

Una escola creativa és aquella capaç de reinventar-se, de reflexionar sobre els aspectes a millorar, que disposa d'estructures i d'una organització flexible i adaptable a les situacions i a les persones, amb imaginació i de forma innovadora.

La creativitat s'ensenya. Per això, l'escola abraça l'expressió artística i cultural com un mitjà per a desenvolupar la llibertat, la imaginació, les emocions i el respecte a la diversitat.