NOVETATS

Convocatòria Proves Selectives d'Accés al cos tècnic d'Activitat Física i Esport de l'Administració de la Generalitat

Convocatòria Proves Selectives d'Accés al cos tècnic d'Activitat Física i Esport de l'Administració de la Generalitat

ORDRE 11/2019, de 2 de desembre de 2019, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'activitat física i esport de l'Administració de la Generalitat, A1-22, sector administració especial, convocatòria 9/18, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat. [2019/11656]

El Decret 224/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de 2018, per a personal de l'Administració de la Generalitat, conté tres llocs de treball del cos adés esmentat, que hauran de ser convocats per torn lliure general, mitjançant el procediment d'ocupació ordinària i el sistema de concurs oposició.

S'adjunta PDF

Publicada Resolución de Proyectos Singulares 2019

Publicada Resolución de Proyectos Singulares 2019

Publicada la RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Deporte, por la cual se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos singulares en el ámbito del deporte y la actividad física para el año 2019.

Más información: