Anteproyectos de ley o proyectos de decreto legislativo

Nombre Fecha de publicación
Anteproyecto de Ley de la Generalitat de Mecenazgo Cultural Científico y Deportivo no profesional.
01_Text Projecte.pdf 2018-01-26 14:02:26.32
02_Tramit informació publica.pdf 2018-01-26 14:02:26.925
03_Resolució inici.pdf 2018-01-26 14:02:27.171
04_Informe Advocacia.pdf 2018-01-26 14:02:27.47
05_Informe necessitat i oportunitat.pdf 2018-01-26 14:02:27.84
06_Informe econòmic.pdf 2018-01-26 14:02:27.963
07_Al·legacions Sanitat Universal i Salut Pública.pdf 2018-01-26 14:02:28.127
08_Informe Impacte de gènere.pdf 2018-01-26 14:02:28.229
09_ Informe impacte família.pdf 2018-01-26 14:02:28.364
10_Impacte infància i adolescència.pdf 2018-01-26 14:02:28.476
11_Informe no submissió Comissió Inclussió i Drets Socials.pdf 2018-01-26 14:02:28.591
12_Informe no necessitats informe competitividad.pdf 2018-01-26 14:02:28.71
13_ Al·legacions Medi Ambient i Canvi Climàtic.pdf 2018-01-26 14:02:28.825
14_ Al·legacions Habitatge Obres Públiques i Ordenació del Territori.pdf 2018-01-26 14:02:28.952
15_Al·legacions Transparència Participació.pdf 2018-01-26 14:02:29.083
16_Al·legacions Vice i Igualtat i Pol Inclusives.pdf 2018-01-26 14:02:29.215
17_Al·legacions Presidència.pdf 2018-01-26 14:02:29.36
18_Informe DGTIC PL Mecetnatge cultural CV_firmado.pdf 2018-01-26 14:02:29.506
19_ Al·legacions Economia Comerç i Treball.pdf 2018-01-26 14:02:29.768
20_Al·legacions Informe DG Tributs i Pressuposos.pdf 2018-01-26 14:02:29.907
21_Al·legacions Justícia Administració Pública.pdf 2018-01-26 14:02:30.05
22_Memòria econòmica.pdf 2018-01-26 14:02:30.168
23_Informe DG Presupuestos.pdf 2018-01-26 14:02:30.26
24_Informe al·legacions Conselleries.pdf 2018-01-26 14:02:30.371
25_Informe Sotssecretaria.pdf 2018-01-26 14:02:30.521
26_ Informe Intervenció General.pdf 2018-01-26 14:02:30.623
27_ Acord Consell aprovació tramitació amb texte.pdf 2018-01-26 14:02:30.739
28_Dictamen Comité econòmic i social.pdf 2018-01-26 14:02:31.395
29_Informe CV Cultura.pdf 2018-01-26 14:02:31.887
30_Informe al·legacions Comite Ec i CVC.pdf 2018-01-26 14:02:31.992
31_Informe Sotssetaria.pdf 2018-01-26 14:02:32.3
32_Dictamen Consell juridic consultiu.pdf 2018-01-26 14:02:32.446
Anteproyecto de Ley de la Generalitat reguladora del Institut Valencià Art Modern
01_Proposta + Avantprojecte Llei IVAM.pdf 2017-05-11 09:26:49.957
02_informe-art-69-sotssecretari-2.pdf_red_1.pdf 2017-05-11 09:26:50.682
03_Informe necessitat i oportunitat.pdf 2017-05-11 09:26:50.83
04_resolucio-inici-i-tramitacio.pdf_red_1.pdf 2017-05-11 09:26:50.986
05_Informe Advocacia General.pdf 2017-05-11 09:26:51.118
06_Informe sobre cometitivitat.pdf 2017-05-11 09:26:51.592
07_Informe no afectació a interessos legítims ciutadans.pdf 2017-05-11 09:26:51.701
08_Informe coordinació informàtica.pdf 2017-05-11 09:26:51.81
09_Memoria economica.pdf 2017-05-11 09:26:51.914
10_Informe DG Funció Pública.pdf 2017-05-11 09:26:52.058
11_Informe de la DG Tecnologies de la informació.pdf 2017-05-11 09:26:52.367
12_Informe infancia familia.pdf 2017-05-11 09:26:52.473
13_Informe impacte de gènere.pdf 2017-05-11 09:26:52.58
14_Informe sector públic.pdf 2017-05-11 09:26:52.673
15_Informe sotssecretaria.pdf 2017-05-11 09:26:52.826
16_Al·legacions conselleries.pdf 2017-05-11 09:26:53.09
17_Informe DG Pressupostos.pdf 2017-05-11 09:26:53.199
18_Informe complementari DG Funció Pública.pdf 2017-05-11 09:26:53.288
19_Certificació acord del consell.pdf 2017-05-11 09:26:53.452
20_Dictamen CES reguladora del IVAM.pdf 2017-05-11 09:26:53.652
21_Informe del CVC sobre l'avantprojecte Llei IVAM-2.pdf 2017-05-11 09:26:53.883
22_Informe no afectació a drets socials.pdf 2017-05-11 09:26:54.111