Calidad y Excelencia

Novedades

Publicada la relació de centres que obtenen el segell de vida saludable

Publicada la relació de centres que obtenen el segell de vida saludable

Actualització de la guia per a la tramitació de l'informe favorable del "Sello Vida Saludable"

Actualització de la informació estadística de la XCQ

Actualització del llistat de centes de la XCQ