Novedades

« Atrás

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. [2019/11864]

RESOLUCIÓ de 5 de desembre de 2019, del director general d’Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels XXXVIII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. [2019/11864]

En compliment del que es disposa en l'Ordre 91/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a les entitats locals que organitzen una competició intermunicipal dins dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (DOGV 7946, 29.12.2016), es publica la convocatòria d'aquestes subvencions per a l'any 2020.

Ací, trobareu l'enllaç al document.