Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
2n període de 2009

Diāleg

Llegenda

Prova