Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
1r període de 2010

Diāleg

Mite maia

Prova