Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
2n període de 2010

Diāleg

Rondalla

Prova