Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
1r període de 2011

Diāleg

Rondalla

Prova