Junta Qualificadora de Coneixements de Valenciā
Prova de coneixements orals
2n període de 2011

Diāleg

Mite clāssic

Prova