D.G. d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

FORMACIÓ

Inici > Qualitat > Formació

Jornades de qualitat educativa. Curs 2014-2015

LA MILLORA CONTÍNUA EN LA QUALITAT: CAMÍ A L'EXCEL·LÈNCIA (Jornada formativa, 08/06/2015)

L'AVALUACIÓ COM A FERRAMENTA DE MILLORA DEL RENDIMIENT ACEDÈMIC (Jornada formativa, 05/05/2015)

GAMIFICACIÓ EN L'EDUCACIÓ: UN VIA CONTRA EL FRACÀS ESCOLAR (Jornada formativa, 30/01/2015)

LA NOVA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT: UN NOU NIVELL D'ÈXIT ESCOLAR (Jornada formativa, 17/11/2014)

Jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2013-2014

QUALITY FOR INNOVATION (Jornada formativa, 22/05/2014)

ELABORACIÓ MATERIALS EDUCATIUS PROPIS (Jornada formativa, 08/05/2014)

L'ALUMNAT AMB ALTES CAPACITATS: LA RESPOSTA EDUCATIVA INTEGRAL (Jornada formativa, 11/03/2014)

LA MILLORA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA (Jornada informativa, 05/12/2013)

Reportatges gràfics de les jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2013-2014

JORNADA 1: LA MILLORA A TRAVÉS DE LA RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA

JORNADA 4: QUALITY FOR INNOVATION

Jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2012-2013

LA MILLORA CONTÍNUA: UNA APOSTA ESTRATÈGICA PER AL FOMENT DE LA QUALITAT EDUCATIVA (Jornada informativa, 31/10/2012)

CAP A LA MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA. LA RENOVACIÓ DE LES METODOLOGIES D'AULA (Jornada formativa, 30/01/2013)

LA PLANIFICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS: PRIMER PAS CAP A LA MILLORA (Jornada formativa, 18/04/2013)

LA MILLORA DE LA QUALITAT A TRAVÉS D'ACTUACIONS EDUCATIVES INNOVADORES (Jornada informativa, 12/06/2013)

Reportatges gràfics de les jornades de millora de la qualitat educativa. Curs 2012-2013

JORNADA 1: LA MILLORA CONTÍNUA: UNA APOSTA ESTRATÈGICA PER AL FOMENT DE LA QUALITAT EDUCATIVA

JORNADA 3: LA PLANIFICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS: PRIMER PAS CAP A LA MILLORA

Curs 2011-2012

LIDERATGE I AVALUACIÓ DE L'EXERCICI DOCENT: COACHING PER AL DESENROTLLAMENT PROFESSIONAL DE PERSONES I EQUIPS (10/05/2012)

GESTIÓ DEL CANVI ESCOLAR: QUÈ ESTAN FENT ELS MILLORS? (30/03/2012)

PROGRAMA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES COM A ELEMENT CENTRAL DEL CURRÍCULUM (23/02/2012)

NOVES FORMES D'ENSENYAR I APRENDRE: EL PAPER DE LES TIC EN L'ENSENYANÇA (26/01/2012)

JORNADA D'ENTREGA DE RECONEIXEMENTS 2011: "SISTEMA DE GESTIÓ ISO, MODEL EFQM. SINERGIES CAP A L'EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA" (14/12/2011)

JORNADA D'INCORPORACIÓ DE NOUS CENTRES A LA XARXA DE QUALITAT: "IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT : N I, N II, N III" (08/11/2011)

SESSIÓ INAUGURAL DE LES JORNADES DE QUALITAT EDUCATIVA: "PROJECTES DE COMPRENSIÓ. UNA METODOLOGIA PER A L'ESTIMULACIÓ DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES" (13/10/2011)

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA