D.G. d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional

Formació Professional

OFERTA DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Fondo Social Europeo

Inici > Formació Professional > Oferta Formativa


Oferta de Formació Professional (cicles formatius) a la Comunitat Valenciana, curs 2015-2016.

FAMÍLIA PROFESSIONAL CICLES FORMATIUS
GRAU MITJÀ (TÈCNIC) GRAU SUPERIOR (TÈCNIC SUPERIOR)
ACTIVITAT.S. FÍSIQUES I ESPORTIVES ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
ADMINISTRACIÓ ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
ACTIVITAT.S. AGRÀRIES AGRÀRIA
ARTS. GRÁFIQUES ARTS GRÀFIQUES
ARTS I ARTESANIES
COMERÇ I MÀRQUETING COMERÇ I MÀRQUETING
EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ENERGIA I AIGUA
FABRICACIÓ MECÀNICA FABRICACIÓ MECÀNICA
FUSTA I MOBLE FUSTA, MOBLE I SURO
HOTELERIA I TURISME HOTELERIA I TURISME
IMATGE PERSONAL IMATGE PERSONAL
COMUNICACIÓ, IMATGE I SO IMATGE I SO
INDUSTRIES ALIMENTÀRIES INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES
INFORMÀTICA INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
MANTENIMENT I SERVICIS A LA PRODUCCIÓ INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT
ACTIVITAT.S. MARITIMOPESQUERES MARITIMOPESQUERA
QUÍMICA QUÍMICA
SANITAT SANITAT
 

SEGURETAT I MEDI AMBIENT


SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT
TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES
VIDRE I CERÀMICA VIDRE I CERÀMICA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA