D.G. Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació professional

PROGRAMA D'APRENENTATGE PERMANENT - GRUNDTVIG

Inici > Innovació > PAP > Grundtvig

Grundtvig

El programa Grundtvig està dirigit a atendre les necessitats d´ensenyança i aprenentatge de tots aquells implicats en l'educació de persones adultes en qualsevol de les seues modalitats, així com de totes les institucions i organitzacions que proporcionen esta ensenyança.


Objetius:

  • Contribuir al desenvolupament d'una educació de persones adultes de qualitat.
  • Recolzar la creació d'un espai europeu de l'aprenentatge permanent.
  • Ajudar a millorar la qualitat i l'atractiu de l'educació de persones adultes, així com facilitar l'accés a esta.
  • Afavorir una major participació de persones adultes de qualsevol edat en l'aprenentatge permanent.
  • Reforçar la contribució de l'aprenentatge permanent a la cohesió social, la ciutadania activa, el diàleg intercultural, la igualtat entre hòmens i dones i el desenvolupament personal.

Destinataris:

  • Institucions d'educació de persones adultes en qualsevol de les seues modalitats.
  • Personal educatiu de centres que proporcionen educació de persones adultes: professors, formadors, assessors, inspectors o membres d'equips directius, especialment en contextos interculturals, que treballen amb immigrants o amb alumnes amb necessitats educatives especials o en risc d'exclusió social.
  • Futurs professors d'educació de persones adultes.
  • Alumnat d'institucions d'educació de persones adultes.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I OCUPACIÓ
Av. Campanar, 32 46015 - VALÈNCIA