Detall notícia

Educació estableix el calendari de preinscripció i matrícula del pròxim curs a les EOI

26/06/2017

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat hui en el DOGV el calendari i el procés de preinscripció i matriculació per al curs 2017-2018 dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes (EOI) valencianes.

Podran presentar la sol·licitud de preinscripció, des de les 9.00 hores del dia 3 de juliol fins a les 23.59 hores del 16 de juliol, ambdós inclosos, els alumnes de setze anys complits l'any natural en què comencen els estudis i els majors de catorze per a seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del de la primera llengua estrangera cursada en l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Per a poder accedir als cursos, les persones interessades hauran d'emplenar una sol·licitud telemàtica per a cada idioma que vulguen cursar, fins a un màxim de tres idiomes. Aquesta sol·licitud de preinscripció estarà disponible en la pàgina web de l'EOI.

Després del període de preinscripció i abans del dia 4 de setembre a les 12.00 hores, es realitzarà un sorteig públic en cada escola oficial que determinarà l'ordre de matrícula, i el resultat serà publicat en el web de cada escola.

En el cas dels idiomes que hagen tingut les mateixes o menys preinscripcions que les places oferides, la matrícula podrà començar al mes de juliol, sempre que el calendari del centre ho permeta.

Quant a la matrícula dels alumnes que facen preinscripció es realitzarà al setembre, seguint el calendari que cada escola oficial d'idiomes publicarà al seu tauler d'anuncis i a la pàgina web. Aquests alumnes hauran de matricular-se mitjançant el programa assistent de matrícula Evast, al qual s'accedirà a través de les webs de les escoles d'idiomes, i posteriorment hauran de lliurar presencialment el justificant del pagament de la taxa i la documentació requerida per l'escola.

La matrícula dels alumnes que no han de realitzar preinscripció es realitzarà al mes de juliol, segons el calendari i les indicacions que cada escola publica al seu web i al seu tauler d'anuncis, excepte l'alumnat que s'ha presentat a les proves extraordinàries de setembre, els que van presentar renúncia justificada el curs passat, i els que sol·liciten trasllat d'expedient, que es matricularan al setembre.

Quant a la matriculació del professorat seleccionat per a participar en les accions formatives del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP), es realitzarà al juliol o setembre en funció de quan coneguen la destinació per al curs 2017-2018. La matriculació començarà amb la lletra B, d'acord amb la resolució de la Conselleria de Justícia per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les proves selectives de l'any 2017. Cal recordar que aquests docents estaran exempts del pagament de les taxes de matrícula, d'obertura d'expedient i d'expedició de la targeta d'identitat de l'alumne.

Novetats per al curs 2017-2018

Entre les principals novetats per al pròxim curs destaca la posada en marxa del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP), que finalment ha duplicat l'oferta de places en formació d'anglés en diferents modalitats respecte a les places anunciades en un principi.

D'aquesta manera s'han cobert 9.941, 4.681 més a les inicialment oferides i 1.394 en valencià, amb el principal objectiu d'oferir les eines necessàries perquè el professorat valencià puga aconseguir els nivells de llengua requerits per l'ensenyament plurilingüe.

A més, també destaca l'ampliació de l'oferta formativa complementària, dirigida especialment a docents i interessats que no es troben matriculats en cursos ordinaris. Es tracta de cursos per a reforçar l'expressió i la interacció oral, cursos monogràfics, actualització, perfeccionament i altres cursos específics amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'ensenyament i de l'aprenentatge d'idiomes.

Els cursos formatius seran de 60 hores anuals de durada distribuïts en dues sessions setmanals d'una hora, i el calendari de matriculació serà establit per cada escola oficial d'idiomes, després de la matrícula dels cursos ordinaris. L'objectiu és aprofundir en el compromís de fer de les escoles oficials d'idiomes, un instrument fonamental en el context d'una societat multilingüe.

Tindran prioritat per a matricular-se en aquests cursos el professorat inscrit al Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat; en segon lloc, les persones que hagen realitzat preinscripció en els cursos ordinaris que no hagen obtingut plaça, i finalment, persones que no tinguen ni preinscripció ni estiguen matriculats en curs ordinari. L'alumnat matriculat en un curs ordinari durant el curs 2017-2018 podrà accedir a cursos formatius en cas que queden vacants.

La resolució publicada també recull les titulacions i entitats reconegudes per a accedir a les escoles oficials d'idiomes, així com les taxes de les escoles oficials d'idiomes per a 2017.