Detall notícia

La Generalitat aprovarà els nous estatuts de Les Arts per a actualitzar-ne l'estructura directiva

05/12/2017

La Generalitat aprovarà pròximament els nous estatuts de Les Arts per actualitzar-ne l'estructura directiva, i accepta la carta de dimissió presentada per l'actual intendent, Davide Livermore.

Tal com estava programat, la pròxima setmana es realitzarà un patronat de Les Arts en què s'aprovarà la nova proposta d'estatuts de l'espai, que té per objectiu obrir Les Arts a una major participació de la societat i del sector artístic valencià. Els nous estatuts plantegen també la reestructuració de l'organigrama directiu seguint els models d'altres espais operístics de l'Estat com són el Teatre Reial de Madrid o el Liceu de Barcelona.

En aquesta proposta de modificació dels estatuts es fixen les figures d'una direcció general, que assumeix les responsabilitats de gestió de Les Arts, i una figura de direcció artística, dedicada a la programació de continguts en Les Arts.

Una vegada estiguen aprovats els nous estatuts de Les Arts en ple del Consell, se'n triarà la direcció artística per concurs públic i seguint el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.

Des de la Generalitat s'agraeix el treball realitzat per Davide Livermore al capdavant de la intendència de Les Arts. Així mateix, es garanteix el funcionament amb total normalitat de la temporada operística que s'inicia el pròxim dissabte amb l'òpera 'Don Carlo', de Giuseppe Verdi, i es continua amb el treball de gestió de la programació per a la temporada 2018-2019, que està molt avançada.

En aquest sentit, el secretari autonòmic de Cultura, Albert Girona, ha volgut destacar que "refermem la nostra aposta per Les Arts com a espai líric, musical i escènic de referència per a les arts valencianes i internacionals. Per això, Cultura de la Generalitat ha augmentat la seua aportació a aquest espai en un 20% en tres anys, dels 13,1 milions que va dedicar l'anterior govern en 2015 als 15,7 milions del projecte de 2018. Volem unes Arts més obertes, més accessibles i més al servei de la cultura i la ciutadania valenciana".

En aquest sentit, la transparència, l'eficiència i les bones pràctiques en la gestió cultural és un principi rector des del primer dia per al Consell. Per això es va publicar el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana en setembre de 2015, que s'ha d'aplicar a les entitats culturals i espais de la Generalitat: "La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha plantejat des de l'inici a setembre de 2015 que, de la mateixa manera que en la resta d'institucions culturals valencianes, també Les Arts s'adaptaria al Codi de Bones Pràctiques, que implica la convocatòria d'un concurs públic per a les responsabilitats de gestió cultural", ha destacat Girona i ha afegit: "Fins ara l'estructura directiva de Les Arts responia a una solució precipitada després de l'eixida de Helga Schmidt per les causes obertes amb la justícia amb l'anterior Administració valenciana. Existia una estructura bicèfala entre la part de gestió i la part artística sense correspondència en altres espais escènics similars. A més, la figura de l'Intendent generava problemes de compatibilitat mai solucionats per Davide Livermore".

Els nous estatuts de Les Arts

La Conselleria d'Educació, d'Investigació, Cultura i Esport, per solucionar les deficiències de l'estructura directiva i seguint el mateix Codi de Bones Pràctiques i el pla estratègic 'Fes Cultura', presentat en març de 2016, han treballat durant el 2017 en una modificació dels estatuts de Les Arts. Els objectius són millorar el seu funcionament adaptant-los i adequant-los a unes estructures similars a les del Teatro Real i el Liceu, i al mateix temps per a la convocatòria prevista de la direcció artística de Les Arts.

Els nous estatuts de Les Arts plantegen l'eliminació de la figura de l'Intendent de Les Arts i del director economico-administratiu, funcions que s'assumeixen amb la creació de dues noves figures: la Direcció General de Les Arts i la Direcció Artística.

La Direcció Artística de les Arts es traurà a concurs públic durant el 2018 seguint el Codi de Bones Pràctiques. A més els nous Estatuts contemplen d'altres novetats com la incorporació del Ministeri de Cultura i de l'INAEM al Patronat o un augment del protagonisme de la societat civil.

La propera setmana es celebrarà la reunió del Patronat de la Fundació del Palau de Les Arts on s'aprovaran els nous estatuts i el concurs per a la Direcció Artística.

Per altra banda, la Intervenció de la Generalitat ha advertit en diferents informes de les possibles incompatibilitats que tenia la figura de l'Intendent segons la legislació vigent. Segons la Intervenció, Davide Livermore podria haver incorregut en incompatibilitats per l'exercici de funcions de producció fora de Les Arts: "A aquest respecte l'exIntendent ha estat requerit des de Cultura de la Generalitat en diverses ocasions, sense trobar una resposta satisfactòria plenament ajustada al criteri de la Intervenció per part de Davide Livermore", ha explicat Albert Girona i ha afegit: "El passat divendres, la Intervenció va enviar un nou informe amb aquesta advertència. Aquest fet, juntament amb el canvi d'estatuts que eliminava la figura de l'Intendent, pot estar relacionat amb la decisió de Livermore d'abandonar el seu lloc de treball. La tasca artística de Davide Livermore al capdavant de Les Arts ha estat de gran qualitat, però la seua manca de resposta als requeriments d'incompatibilitats, el seu desacord amb els nous estatuts i la voluntat manifestada de no presentar-se al concurs públic feia imprescindible la seua eixida, que s'ha concretat amb el referit canvi d'estatuts i la creació de la figura de Direcció Artística".

Finalment, el secretari autonòmic de Cultura i Esport ha volgut remarcar que "des de Cultura de la Generalitat volem recordar que ningú està per damunt de la legalitat vigent en matèria d'incompatibilitats ni ningú està en condicions d'incomplir el Codi de Bones Pràctiques que vam presentar a setembre de 2015. Les Arts és un espai cultural públic i cal ajustar-se plenament a la legalitat vigent i a criteris d'eficiència i transparència".